Tyntyla Catkin

Tyntyla Catkin, 2014 ( Cadfach Who Dunnit x Tyntyla Catrin )

Aanwezig uit deze stam zijn / Present from this tribe are:
> Tyntyla Catkin, 2014 ( Cadfach Who Dunnit x Tyntyla Catrin )
> Turfhorst Celeste, 2021 ( Fronarth Defoe x Tyntyla Catkin )
> Turfhorst Calon Lan, 2022 hengst ( Tyntyla Man O War x Tyntyla Catkin )