De Fokker:

“Wie of wat speelt de belangrijkste rol bij een pony of paard? De amazone, de ruiter, de opleider, de trainer, de groom, stalling, voeding….?

Stuk voor stuk zijn dit belangrijke en legitieme rollen. Maar de rol van de fokker van de pony of het paard stelt al deze rollen in de schaduw. Niemand heeft zoveel invloed op het gebruik van de pony en het paard en wat de pony en het paard kan als de fokker.

De fokker heeft invloed op functionaliteit, houding, type, gangen, werkwilligheid, karakter, gezondheid et cetera. Dit werk is zelden zichtbaar. Dat vindt achter de schermen plaats. De ponies en paarden die je nu ziet, zijn het resultaat van het werk dat in het verleden werd uitgevoerd.

En het werk dat nu wordt verricht zal in de toekomst haar vruchten afwerpen. Het samenbrengen van bloedlijnen door de fokker is misschien niet het meest in het oog springende werk, maar wel het werk met het grootste gevolg. Ook als iemand anders er het applaus voor krijgt.”

© Abraham A. van der Zijden