Dekvoorwaarden Nederland 2023

Dekvoorwaarden Nederland 2023:

Dressuur:
- MSJ SPRINGBREAK - € 900,00
- SERGANT PS - € 900,00
- MAURO TURFHORST - Beschikbaar via Reesink Horses
- FLOYD TN – Niet beschikbaar ‘23
- MIAMI TURFHORST - Beschikbaar via Hengstenstation Joop van Uytert
- TURFHORST JERSEY - Niet beschikbaar '23
- TURFHORST INVERSHIN, niet beschikbaar '23

Springen:
- TURFHORST MONTEVIDEO VDL - Beschikbaar via VDL stud
- TURFHORST ORLEANS VDL - Beschikbaar via VDL stud
- CYCLOON R7D Z - Niet beschikbaar '23

Welsh pony's:
NWR:
- HANIA'S MEMPHIS - € 425,00
- COELENHAGE’s CHAPLIN - € 375,00
- WILLEM - € 450,00 DV
- PIPPIN'S PRIDE AT - € 450,00 DV
- WOODSTOCK - € 450,00 DV

Welsh Cob sectie D:
- FRONARTH BE DUTCH - € 450,00 DV

Welsh Pony off Cob Type sectie C:
- DONYS IMPORTANCE - € 400,00
- TYNTYLA MAN O WAR – niet beschikbaar ‘23
- FRONARTH DEFOU - € 450,00 DV

Welsh Mountain Pony sectie A:
- HENGWYS MAJIC MAN - € 225,00

Alle genoemde bedragen zijn excl.
U kunt bestellen via:
+31 6 23107663 ( Thom Koele )

Graag telefonisch bestellen voor 9.00 uur ’s ochtends ( LET OP, gegevens van merrie en eigenaar moeten meteen worden doorgegeven bij de aanvraag van het sperma !! )

> Het dekgeld van de hengsten is excl. BTW, afdracht en verzend - en of / dierenartskosten.
> Het dekken/insemineren van uw merrie geschiedt op risico van de eigenaar en volgens de reglementen van de bond van KWPN-hengstenhouders.
> Veterinaire begeleiding is op rekening en voor risico van de merriehouder.
> Dierenartskosten worden via ons doorberekend aan merriehouder.
> Bij eerste inseminatie of bij aflevering van uw merrie op ons station moeten de gegevens van zowel merrie als eigenaar doorgeven worden (kopie stamboekbewijs), wanneer de merrie bij ons op stal komt, moet het paspoort afgegeven worden.

> Diepvriessperma:
Stoeterij Turfhorst verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.

Het diepvriessperma mag uitsluitend alleen gebruikt worden voor de aan Stoeterij Turfhorst doorgegeven merrie.

Het aantal rietjes kan per hengst verschillen. Elke dosis bevat de juiste hoeveelheid rietjes die nodig zijn voor één inseminatie. Het aantal rietjes wordt bij Stoeterij Turfhorst bepaald. Het splitsen van een dosis of rietjes is ten strengste verboden.

Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stoeterij Turfhorst

Diepvriessperma wordt niet verstuurd.

> Embryotransplantatie en ICSI:
Bij de eerste bestelling aangeven of het bestel­de sperma gebruikt voor embryospoeling of voor ICSI. Stoeterij Turfhorst kan bij geen vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.

Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.

Dekgeld wordt per geslaagd embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevro­ren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.

Merriehouder dient Stoeterij Turfhorst vóór 1 oktober 2023 een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezor­gen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ICSI’s per merrie. Stoeterij Turfhorst kan bij geen vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.

Indien de transplantatie van het embryo/ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).

Stoeterij Turfhorst brengt voor ieder niet aangegeven embryo naast het dekgeld een boete van €15.000,- in rekening.

> Overige tarieven 2023:
Stallingskosten:
Pony merrie zonder veulen 6,00 euro per dag; Pony merrie met veulen 10,00 euro per dag, excl. BTW

Rijpaardmerrie zonder veulen 6,00 euro per dag; Rijpaardmerrie met veulen 10,00 euro per dag, excl. BTW

Stallings- en dierenartkosten graag contant te voldoen bij het ophalen van uw merrie.

Stoeterij Turfhorst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

De pony’s / paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de eigenaar

Bij gust verklaring voor 1 okt 2023 wordt 70 % van het dekgeld in mindering gebracht.

Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.


~S~H~
~D~H~